วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. บริเวณ ซอยตาลเดี่ยวทั้งซอย
ด้วยกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  จะทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ  และเชื่อมต่อสายส่งสายส่งระบบไฟฟ้าแรงสูง  บริเวณ ซอยตาลเดี่ยวทั้งซอย 
ในวันพฤหัสบดีที่   7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562   ตั้งแต่เวลา   10.00 - 14.00 น.
พื้นที่ไฟฟ้าดับและมีผลกระทบ     ซอยตาลเดี่ยวทั้งซอย 
             มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา    โอกาสนี้
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ซอยสันติวัน ถึง ตลาด 700 ไร่ (ฝั่ง Big C) ในวันพุธที่ 13 ก.พ. 62


ฝ่ายปฏิบัติการ กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน  กองทัพเรือ  ได้ดำเนินเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง  บริเวณ ซอยสันติวัน ถึง ตลาด 700 ไร่ (ฝั่ง  Big C)  ในวันพุธที่ 13 ก.พ. 62  เพื่อซ่อมบำรุงและความมั่นคงในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในเวลา  13.47 น.  ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่กำหนดจ่ายไฟฟ้า  17.00 น.

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร. ร่วมปฏิบัติการแก้ไขจุดร้อนในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 2 กม.6 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร. ร่วมปฏิบัติการแก้ไขจุดร้อนในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 2 กม.6 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 จำเป็นต้องไฟฟ้า. บริเวณ ตั้งแต่ กม.6 ถึง กองพัน ปตอ. ทุกซอย / กองบินทหารเรือ / ปั๊มน้ำมันปตท. / กองบิน กม.12 / สี่แยก กม.10 ฝั่งตลาดศรีประพัฒน์ / บริษัท วาย.พี.เอ. / ธนาคารกรุงไทย / ทหารไทย / เซเว่น กม.10 ทุกสาขา / ที่ทำการไปรษณีย์อู่ตะเภา / ปั๊มน้ำมันเชล / ปั๊มแก๊ส แอล.พี.จี. /ซอยศาลาแดง / โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวก


วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

อบรมการใช้งานโดรนติดกล้องถ่ายถาพจุดร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า


กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ จัดหาโดรนติดกล้องถ่ายถาพจุดร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สร้างความมั่นคงของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

23 ธ.ค. 61 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อย 2กม.6


23 ธ.ค. 61 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อย 2กม.6 จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 ตั้งแต่ กม.6 ถึงซอยจามจุรีทุกซอย ท่าเรือจุกเสม็ด ช่องแสมสาร สอ.รฝ.(กม.5 )บางส่วน กองการบินทหารเรือ กรมก่อสร้างและพัฒนา และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 16.00


วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

16 ธ.ค.61 เกิดไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ห้วยลึกถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางเสร่ เพราะสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและไหม้หญ้าบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า


16 ธ.ค.61  เกิดไฟฟ้าดับ  ตั้งแต่ห้วยลึกถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางเสร่  เพราะสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและไหม้หญ้าบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า    ฝ่ายปฏิบัติการ  กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อข้องและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป


วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

11 ธ.ค.61 ฝ่ายปฏิบัติการ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ ได้ดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า บริเวณแยกไฟแดง บางเสร่


11 ธ.ค.61 ฝ่ายปฏิบัติการ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ ได้ดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า บริเวณแยกไฟแดง บางเสร่ และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 13.40 น.

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. บริเวณ ซอยตาลเดี่ยวทั้งซอย

ด้วยกิจการไฟฟ้า   สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ   จะทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ   และเชื่อมต่อสายส่งสายส่งระบบไฟฟ้าแรงสูง   บริเวณ ...